Digitaal weerbaar met AKSI

Het was even stil bij AKSI, maar achter de schermen werd (en wordt) er hard gewerkt aan de optimalisatie van onze dienstverlening. Daarbij is er in het bijzonder gekeken naar de beveiliging van de bestaande diensten en het toevoegen van nieuwe security-diensten aan ons portfolio. Hiervoor is een nieuwe afdeling, het SOC (Security Operations Center), opgericht bij AKSI. Deze afdeling is in het leven geroepen voor ondersteuning op het gebied van cybersecurity en informatieveiligheid.

We zijn verheugd om deze security diensten dan nu aan jullie te introduceren, ontwikkeld met het oog op de steeds groeiende uitdagingen op het gebied van cybersecurity. De dreigingen worden steeds geavanceerder en het is daarom van essentieel belang om naar het totaalplaatje van de IT-oplossingen te kijken. Daarom hebben we onze diensten afgestemd op het Cybersecurity NIST framework (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover). Dat betekent dat we niet alleen kijken naar professionele hardware, een goed ontworpen infrastructuur en extra securitygerichte technische maatregelen, maar ook naar de mens achter het scherm.

Hierbij introduceren we drie essentiële diensten die je organisatie helpen bij het identificeren, detecteren en bewust maken van cyberdreigingen: SIEM, MDR en Training & Awareness as a Service.

 • SIEM (Security Information and Event Management): Onze SIEM-dienst valt onder de ‘Identify’-fase van het NIST framework. Het stelt je in staat om inzicht te krijgen in je volledige IT-infrastructuur door alle gegevens van het netwerk, systemen en applicaties te centraliseren. Hierdoor worden potentiële bedreigingen snel geïdentificeerd en kan ons SOC snel ingrijpen, terwijl jouw organisatie voldoet aan compliance-eisen.
 • MDR (Managed Detection and Response): In lijn met de ‘Detect’-fase van het NIST framework bieden we onze MDR-dienst aan. Dit is een soort geavanceerde antivirus die jullie endpoints en servers voortdurend monitort op verdachte activiteiten en ook zelf kan ingrijpen. Deze nieuwe vorm van het detecteren van virussen en malware is niet op basis van een lijst met virusdefinities, maar in plaats daarvan speurt een EDR systeem actief naar verdacht gedrag. Het plotseling encrypten van data is iets wat een deze oplossing bijvoorbeeld erg goed kan opmerken. Ons EDR is managed, dat betekent dat het SOC op de achtergrond klaarstaat om aan de slag te gaan met de meldingen die hier uit voortkomen.
 • Training & Awareness as a Service: Om je organisatie te versterken in de ‘Protect’-fase van het NIST framework, bieden we vanaf nu een uitgebreid trainingsprogramma aan voor jullie organisatie. Onze op maat gemaakte trainingen en workshops verhogen het beveiligingsbewustzijn van je medewerkers, zodat ze de juiste veiligheidsmaatregelen nemen en cyberdreigingen effectief kunnen herkennen en rapporteren.

Cybersecurity blijft een belangrijk thema. Dat zien we ook door de introductie van NIS2 in de EU. De verwachting is dat informatieveiligheid alleen maar belangrijker zal worden. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Daarom vinden wij het bij AKSI belangrijk om te blijven optimaliseren en ons dienstenportfolio hier op aan te passen. We gaan jullie daarom actief op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden. Binnenkort meer over het SIEM, wat het doet en waarom jouw organisatie er baat bij heeft.

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op via e-mail info@aksi.nl of telefonisch via 050-5490064.

Het Cybersecurity NIST framework toegelicht:

Het Cybersecurity NIST framework, ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology (NIST), is een richtlijn voor het verbeteren van cybersecurity in organisaties. Het framework biedt een gestructureerde aanpak om risico's te identificeren, bedreigingen te detecteren, te reageren op incidenten en herstelmaatregelen te treffen.

Het framework bestaat uit vijf belangrijke functiegebieden:

Identify (Identificeren): Organisaties moeten hun cybersecurityrisico's begrijpen door het identificeren van kwetsbaarheden, het vaststellen van beveiligingsdoelstellingen en het beheren van toegangsrechten. Dit omvat ook het identificeren van kritieke bedrijfsmiddelen en het beoordelen van risico's.

Protect (Beschermen): Hier draait het om het implementeren van beveiligingsmaatregelen om de identificeerde risico's te verminderen. Dit omvat het opzetten van beveiligingspolicies, het implementeren van toegangscontroles, het versleutelen van gegevens en het beveiligen van netwerken en systemen.

Detect (Detecteren): Het detecteren van cybersecurity-incidenten is van cruciaal belang. Organisaties moeten systemen en processen implementeren om verdachte activiteiten, inbraken of ongeautoriseerde toegang tot gegevens te identificeren. Dit omvat het monitoren van netwerkverkeer, het analyseren van logbestanden en het inzetten van intrusion detection systems (IDS) en intrusion prevention systems (IPS).

Respond (Reageren): In geval van een cybersecurity-incident is een snelle en gecontroleerde respons essentieel. Organisaties moeten plannen en procedures hebben om incidenten te identificeren, te rapporteren, te beoordelen en erop te reageren. Dit omvat het opzetten van een incident response team, het uitvoeren van forensisch onderzoek en het implementeren van herstelmaatregelen.

Recover (Herstellen): Nadat een cybersecurity-incident heeft plaatsgevonden, moeten organisaties maatregelen treffen om te herstellen en te leren van het incident. Dit omvat het herstellen van gegevens, het bijwerken van beveiligingsmaatregelen en het evalueren van de effectiviteit van incidentresponsplannen.

Security awareness training

In de wereld van cybersecurity wordt de mens vaak beschouwd als de zwakste schakel. Of het nu bewust of onbewust is, menselijke fouten kunnen leiden tot incidenten met verstrekkende gevolgen. Cybercriminelen zijn zich hiervan bewust en maken dankbaar gebruik van de psychologische beïnvloedbaarheid van mensen, met behulp van een techniek genaamd social engineering. Door in te spelen op de psychologische aspecten proberen ze gevoelige informatie te verkrijgen. De gevolgen hiervan kunnen immens zijn en een aanzienlijke financiële impact hebben op organisaties. Het is daarom van cruciaal belang voor organisaties om hun personeel hier tegen te wapenen.

De Menselijke Firewall:

Een menselijke firewall bestaat uit het trainen van medewerkers om de technieken die criminelen gebruiken te herkennen en veiliger te handelen. Op deze manier worden medewerkers een essentieel onderdeel van de verdedigingslinie van de organisatie. Net zoals een fysieke firewall helpt bij het verminderen van risico’s op incidenten, zal een menselijke firewall ervoor zorgen dat de kans op een succesvolle aanval verkleind wordt.

Hoe werkt het?

Om een menselijke firewall in je organisatie te implementeren, moeten de volgende drie stappen worden doorlopen:

 1. Trainen:

Het opleiden van medewerkers om de gevaren en methoden van cybercriminelen te herkennen en veilig te handelen bij het werken met informatie. Door middel van security awareness training kunnen medewerkers bewust worden gemaakt van de risico’s en leren hoe ze deze kunnen vermijden.

 1. Testen:

Het testen van medewerkers om te zien of zij de opgedane kennis correct toepassen in veilig gesimuleerde situaties. Dit kan gedaan worden door middel van phishing-simulaties of andere vormen van cybersecurity-oefeningen. Op deze manier kunnen zwakke punten worden geïdentificeerd en kan gerichte training worden geboden.

 1. Analyseren:

Het analyseren van de testresultaten en het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is om medewerkers nog beter te beschermen tegen cybercriminelen. Deze analyse kan worden gebruikt om de trainingsprogramma’s aan te passen en te verbeteren, zodat medewerkers steeds beter voorbereid zijn.

AKSI Automatisering kan hierbij ondersteunen met verschillende security awareness training opties:

 • Klassikale training
 • Phishing as a Service
 • E-learning
 • Diverse vormen van Social Engineering

Het implementeren van een menselijke firewall in jouw organisatie heeft meerdere voordelen. Allereerst verkleint het de kans op incidenten als gevolg van menselijke fouten. Daarnaast leidt het tot een verbeterde cybersecurity-houding en bewustzijn onder medewerkers, waardoor ze beter in staat zijn om potentiële dreigingen te herkennen en hier adequaat op te reageren. Bovendien resulteert een effectieve menselijke firewall indirect in kostenbesparingen, omdat de kans op financiële schade als gevolg van incidenten wordt verminderd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

WebPlek365 update!

Graag willen we bij onze WebPlek365 gebruikers onder aandacht brengen dat er een grote update aankomt. De nieuwe WebPlek365 V4 heeft een opnieuw ontworpen interface met een gestroomlijnd en intuïtief ontwerp. Hiermee wordt de digitale werkplekervaring naar een geheel nieuw niveau getild. Een dynamische en levendige ruimte waar communicatie, samenwerking en informatie naadloos samenkomen.

Hieronder staat wat meer informatie over de nieuwe versie van WebPlek365 V4 en ook informatie over de tijdlijn van de lancering.

De belangrijkste wijzigingen (voorlopig) zijn

 • De globale navigatie (toegang tot ruimtes, de pagina Documenten, E-mail, Hub, Adresboek en App store) wordt aan de linkerkant weergegeven;
 • Bovenaan de digitale werkplek zal de Global Search prominenter zichtbaar zijn;
 • Er is tijdelijk een schakelfunctie waarmee gebruikers kunnen schakelen tussen de nieuwe (V4) en oude lay-out (V3).

De komende tijd zullen er meerdere functies aan de nieuwe werkplek toegevoegd worden, die tot doel hebben de gebruiker maximaal te ondersteunen bij zijn/haar werk. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Een naadloze navigatie

De nieuwe navigatiefunctie zorgt voor een geavanceerd en gebruiksvriendelijk UI/UX-ontwerp. Door onderzoek en zorgvuldige analyse heeft men de interface in een logische flow gerangschikt, zodat gebruikers naadloos van boven naar beneden en van links naar rechts kunnen navigeren. Dit intuïtieve navigatiepatroon bevordert efficiëntie en eenvoud.

Prominente positie voor de Global Search

Global Search is een van de meest gebruikte en zeer gewaardeerde functies. Voorheen was de zoekfunctie moeilijk te vinden. Met de opnieuw ontworpen interface heeft Global Search echter een prominente plaats gekregen, waardoor deze gemakkelijk te vinden is en de algehele gebruikerservaring aanzienlijk is verbeterd.

De komende tijd zullen er meer functies aan Global Search worden toegevoegd, zodat gebruikers hun zoekopdrachten kunnen verfijnen, tijd kunnen besparen en specifieke informatie nog sneller kunnen vinden. De geavanceerde zoekfunctie stelt gebruikers in staat om dieper in hun inhoud te graven en waardevolle inzichten te verkrijgen.

Een opnieuw ontworpen Activity Feed

Door de vernieuwde Activity Feed, kunnen gebruikers zich nu zonder afleiding concentreren op de essentiële content. Door de Activity Feed consistent zichtbaar te houden, hebben gebruikers snel toegang tot belangrijke updates en meldingen.

Op een later moment introduceert men de Adaptive Timeline. Met deze functie kunnen we de feed op maat maken door slimme suggesties en gepersonaliseerde informatie te geven, op basis van de gegevens die verzameld worden van alle integraties. De gebruiker ontvangt dan tijdige herinneringen, taakupdates en slimme suggesties die zijn afgestemd op zijn/haar individuele behoeften en voorkeuren.

Een nieuwe speciale pagina voor de Hub

Ervaar naadloze connectiviteit en blijf up-to-date met de Hub, de centrale hub voor gestroomlijnde interne communicatie. Verbeter de samenwerking, verbeter de productiviteit en krijg moeiteloos toegang tot alle informatie die u nodig hebt op één handige locatie. De nieuwe speciale pagina voor de Hub ontgrendelt een efficiëntere en meer verbonden werkervaring.

Een speciale pagina voor het Adresboek

Het Adresboek zorgt voor makkelijkere communicatie met je collega’s. En de navigatie is aanzienlijk verbeterd.

Meer tegelformaten

Nieuwe tegelformaten geven de gebruiker nog meer manieren geven om zijn/haar digitale werkplek in te richten. Met de nieuwe tegelformaten introduceert men meer aanpassingsmogelijkheden om jouw de digitale werkplek te creëren.

De lancering (roadmap)

De lancering van V4 gaat in drie stappen plaatsvinden, de eerste al op 6 juli aanstaande.

De opt-in fase

 • Vanaf 6 juli 2023 krijgt elke gebruiker de kans om de interface en navigatie van de nieuwe V4-lay-out uit te proberen en er vertrouwd mee te raken, voordat deze algemeen beschikbaar komt.
 • Met een schakelfunctie kunnen gebruikers heen en weer schakelen tussen de nieuwe en oude lay-out.
 • Indien ingeschakeld, zien gebruikers stapsgewijze instructies en worden ze door de nieuwe lay-out geleid en laten ze zien hoe het allemaal werkt. De schakelaar wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de digitale werkplek.

De opt-out fase

 • Ongeveer zes weken later wordt de nieuwe lay-out als standaard ingesteld voor alle gebruikers.
 • Gebruikers kunnen nog steeds terugschakelen naar de oude lay-out door gebruik te maken van de schakel-functionaliteit.

De officiële lancering

 • De schakel-functionaliteit wordt in het vierde kwartaal verwijderd.
 • Dit betekent dat Workspace 365 V4 dan officieel wordt gelanceerd.
 • De precieze datum is nog niet bepaald, maar er wordt gesproken over eind augustus/september.

Gebruikers kunnen gedurende deze fases via de nieuwe werkplek direct feedback geven. Deze feedback zal bij de ontwikkeling worden meegenomen en wordt erg op prijs gesteld.

Endpoint detection & response

Wellicht heb je de term EDR hier en daar horen vallen? Maar wat het is?
AKSI levert EDR van Sentinel One en wij leggen je graag uit wat het is, wat je er mee kan en waarom jouw organisatie er baat bij heeft.

Het traditionele antivirus bestaat als sinds jaar en dag. Een antivirusprogramma is software, die een lijst bijhoudt van “alle” virussen en malware. Wanneer er een match ontstaat met een programma op je computer en een bekende op de lijst, dan wordt deze in quarantaine geplaatst en kun je rustig doorwerken. Het probleem echter is, is dat tegenwoordig de ontwikkeling van malware ontzettend snel en geavanceerd gaat. Een traditionele antivirus loopt dan achter de feiten aan.

Maar hoe zorg ik dan voor goede bescherming? Endpoint Detection and Response (EDR) is daar een goede optie voor. Deze nieuwe vorm van het detecteren van virussen en malware is niet op basis van een lijst met virusdefinities, maar in plaats daarvan speurt een EDR systeem actief naar verdacht gedrag. Het plotseling encrypten van data is iets wat een EDR systeem bijvoorbeeld erg goed kan opmerken.

Heeft iedereen in jouw organisatie een eigen device (laptop, werkstation)? Dan kan deze dienst interessant voor je zijn. Als je EDR afneemt wordt op elke laptop / werkstation een EDR agent geïnstalleerd.

Als een EDR agent op een device is geïnstalleerd kun je:

 • Uitgebreide details vastleggen over het besturingssysteem, het lokale bestandssysteem, de hardware en alle aangesloten apparaten, evenals de processen die op het apparaat uitgevoerd worden;
 • De activiteiten van de gebruiker vastleggen, zowel lokaal als extern;
 • De gebruikersactiviteiten lokaal opslaan voor latere verzending, als er spraken is van een onderbroken netwerkverbinding of als het apparaat offline is;
 • Indien nodig kan de agent de sessie van de gebruiker blokkeren, en in quarantaine plaatsen, als er sprake is van een beveiligingsprobleem.

Waar voordelen zijn, zijn ook nadelen:

 • EDR vereist de installatie en beheer van de agents op ieder device.
 • Agents kunnen mogelijk niet gebruikt worden op systemen die niet compatibel zijn.
 • Eigenaren van het device kunnen bezwaar maken tegen de installatie van een agent.
 • De agent gebruikt een deel van de CPU en RAM. Verouderde laptops / werkstations zijn daarom mogelijk niet geschikt, omdat de gebruiker dan eventueel traagheid gaat ervaren.

Kortom een EDR is een intelligent en zelflerend systeem, die continue de veiligheid van je systeem waarborgt. Ben je benieuwd of deze dienst geschikt is voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Microsoft kondigt nieuw ‘NCE’ licentiemodel aan.

Onlangs heeft Microsoft enkele veranderingen aangekondigd, die een grote impact zullen hebben op het gebruik van Microsoft licenties wereldwijd. Deze maand is meer gedetailleerde informatie over de aanstaande veranderingen gepubliceerd. Omdat nu duidelijk is hoe het licentie model er precies uit ziet, informeren wij u graag langs deze weg.

Het vertrouwde CSP model (Cloud Solution Provider) waar we inmiddels sinds 2011 al bijna allemaal gebruik van maken en waarbij maandelijks ongestraft per licentievorm kon worden op en afgeschaald al naar gelang behoefte en gebruik, wordt vervangen door het nieuwe NCE (New Commerce Experience) model. De veranderingen hebben met name gevolgen voor de contractduur die eindgebruikers aangaan met Microsoft, waarbinnen een minimale hoeveelheid licenties en een prijsgarantie gedurende deze periode wordt afgesproken. Met dit nieuwe NCE licentiemodel neemt de flexabiliteit in het direct kunnen op- en afschalen van gebruikte licenties echter ook af.

Eind 2019 werd door Microsoft al het nieuwe NCE model voor Microsoft Azure gelanceerd. Hiermee werd het mogelijk om een nieuw type Azure abonnement af te nemen in de vorm van Azure Plan. Vanaf begin 2022 wordt New Commerce ook beschikbaar voor vrijwel alle overige diensten zoals Office 365, Dynamics 365 en Microsoft 365. Dit heeft dus directe gevolgen op het gebruik van uw Microsoft licenties binnen uw huidige CSP contract. 

Wat moet u weten over “New Commerce Experience”?

Bent u, net zoals veel andere AKSI klanten, in de veronderstelling dat het CSP programma een maandelijks, schaalbaar model is? Dit klopt, echter slechts gedeeltelijk. Strikt genomen ging u voor elk Microsoft abonnement binnen het CSP model al een jaarcontract aan. Microsoft heeft daarbij altijd in haar voorwaarden vermeld dat er (voorlopig) geen boeteclausule geldt, indien u tussentijds opzegde. Dit laatste wekte de indruk dat het om maandelijkse abonnementen ging en derhalve als erg flexibel werd ervaren. In NCE is het niet meer mogelijk om tussentijds af te schalen.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari tot 1 maart 2022 hebt u de mogelijkheid om alleen nog contracten van minimaal 1 jaar af te sluiten. Vanaf 1 maart kunnen ook contracten voor 3 jaar worden afgesloten.

U legt binnen het contract voor uw organisatie vast, voor hoeveel abonnementen u zich minimaal wilt verbinden aan Microsoft. Dit aantal is dan de basis voor de contractperiode met de daarbij behorende kosten voor Gedurende deze periode zijn prijswijzigingen uitgesloten.

Het flexibele model dat we nu gewend zijn van CSP, verdwijnt niet helemaal. Als uw organisatie zich niet wil verbinden aan een 1 of 3 jarig contract, dan is het mogelijk om tegen 20% meerprijs licenties af te nemen, die maandelijks opzegbaar zijn. Opschalen van het aantal licenties binnen de contractperiode kan wel, tegen dezelfde prijscondities en met dezelfde einddatum van het contract.

Mag je mixen?

Ja. Binnen uw organisatie is het mogelijk om combinaties te maken van maand, 1 en 3 jarige contracten. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een contract van 1 jaar aan te gaan voor 20 Microsoft 365 Business Premium en nog 5 Exchange Online licenties met daar bovenop een flexibele schil van nog eens 3 Microsoft 365 Business Premium licenties en 2 Exchange Online om de te verwachten pieken en dalen in het aantal medewerkers/accounts binnen de contractsperiode op te vangen.

Mag je tussentijds wijzigen?

Ja, deels. Bent u gedurende een contractsperiode een verbindtenis aangegeaan voor bijvoorbeeld 15 Microsoft 365 Business Standard licenties, dan mag u gedurende de looptijd van het contract upgraden naar een andere licentievorm, bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Premium. U breekt als het ware het contract open en gaat een nieuwe contractperiode aan met deze nieuwe licentievorm en bijbehorende prijzen. Downgraden naar bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Basic is niet mogelijk.

Prijsverhogingen

Naast deze verandering in licentiemodellen, kondigt Microsoft ook een prijsverhoging aan per 1 maart 2022. De prijzen voor verschillende Microsoft abonnementen worden verhoogd met percentages tussen de 9 – 25%.

De prijsverhogingen van de volgende licenties zijn bekend:

Microsoft 365 Business Basic                     20 %
Microsoft 365 Business Premium              10 %
Office 365 E1                                                 25 %
Office 365 E3                                                  15 %
Office 365 E5                                                  9 %
Microsoft 365 E3                                           13 %

Hoe nu verder?

We begrijpen dat het misschien lastig is om te bepalen wat hiervan de impact is op uw organisatie. Daarom kunnen wij hier uiteraard samen met u naar kijken. Om u bijvoorbeeld te beschermen tegen de aankomende prijsverhoging kunnen wij uw huidige contract met alle bijbehorende licenties voor het einde van februari omzetten naar een NCE jaarcontract. We zullen u begin 2022 vragen naar uw voorkeuren in dit nieuwe NCE model zodat we tijdig de huidige licenties kunnen omzetten naar het nieuwe model en u zo optimaal mogelijk te voorzien. Uw accountmanager neemt daarom binnenkort (schriftelijk) contact met u op, om u te informeren over de impact van dit nieuwe model en de licentievorm in overeenstemming met u te bepalen.

WebPlek365: Document Management Systeem

Doordat we in meerdere systemen werken staat data overal en nergens. Stond het betreffende document op de fileserver? Of had ik het document in mijn e-mail? Het is voor velen geen onbekend probleem.

Als je wilt dat documenten altijd beschikbaar zijn en gebruiksvriendelijker toegankelijk zijn dan zou DMS interessant voor jullie organisatie kunnen zijn. Verander dan in een paar klikken SharePoint, OneDrive & de fileserver (netwerkschijf) in een gebruiksvriendelijk documentmanagementsysteem. 

Wat is een document management systeem?

Een document management systeem (afgekort als DMS) zorgt ervoor dat je documentenstroom efficiënt en geordend is. In plaats van losse documenten systemen zoals de netwerkschijf, SharePoint, OneDrive, documenten in Microsoft Teams en andere separate opslaglocaties wordt bij WebPlek365 alles getoond binnen één documenten app. Een DMS betekent dat alle documenten centraal beschikbaar zijn.

Met het DMS van WebPlek365 zijn al je documenten ook beschikbaar op ieder apparaat. Hierdoor kun je vanaf een mobiel, tablet of desktop documenten zoeken, bewerken en delen. Binnen het document management systeem maak je gebruik van de onderliggende opslag (bijvoorbeeld de netwerkschijf en Office 365) terwijl alle documenten oplossingen een gelijke weergave krijgen.

Al je data in de cloud?

Om veilig in de cloud te werken adviseren wij altijd om een goede backup te regelen. Onze dienst AKSI Backup Microsoft Cloud is daar bijvoorbeeld een geschikte oplossing voor.

Het is daarnaast altijd verstandig om te kijken naar wat voor data je in de cloud zet. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) dient een organisatie extra zorgzaam om te gaan met gevoelige persoonsgegevens. Uiteraard kunnen we je daarbij adviseren.

Flexibel werken op werkstation, laptop of tablet.

Eén DMS voor al jouw documenten

De overgang van een netwerkschijf naar het DMS binnen Office 365 is groot. Door de intuïtieve gebruikersinterface over SharePoint, OneDrive & de fileserver (netwerkschijf) te leggen, kunnen mensen zonder training online gebruik maken van hun documenten. Hierdoor maakt iedereen gebruik van één document management oplossing. Het DMS is daarnaast beschikbaar in meerdere talen zodat internationale bedrijven er gebruik van kunnen maken.

Ben je benieuwd naar hoe het precies in elkaar zit? Vraag dan gerust een demonstratie aan. We laten je graag de ins en outs zien.

6 tips voor een moderne en flexibele werkplek

We willen graag allemaal flexibel werken op zowel laptop, tablet als telefoon. Waar alleen vaak geen rekening mee gehouden wordt is dat je meer nodig hebt om flexibel te kunnen werken dan alleen een device. Wil je dat je medewerkers optimaal flexibel kunnen werken? Neem dan de volgende 5 punten mee.

1. Flexibele printmogelijkheden

Altijd een vaste plek is verleden tijd. Veel organisaties hebben kantoortuinen, waar een vaste plek niet vanzelfsprekend is. Vooral als het bedrijf ook veel parttimers en gedetacheerden in dienst heeft. Juist nu beginnen veel organisaties ook in te zien dat thuiswerken een optie is. Minder kantoorruimte – vaker thuis aan de slag.

Daarmee zijn de printbehoeften ook veranderd. Eigenlijk zouden de printfaciliteiten net zo flexibel moeten zijn als de moderne werkplek zelf. Hoe ideaal zou het zijn als eindgebruikers vanaf thuis of onderweg een printopdracht kunnen versturen? HP biedt mogelijken voor printeroplossingen die ook eenvoudig bediend kunnen worden vanaf thuislocaties van werknemers, of waar ze zich ook bevinden.

Maar het kan ook anders! Tegenwoordig zijn er ook mobiele afdrukapparaten beschikbaar. Deze zijn gemakkelijk overal mee naar toe te nemen en met één druk op de knop beschik je zo over een uitgeprint document.

2. Maak het aansluiten aan randapparatuur zo simpel mogelijk

Het is voor medewerkers wel zo fijn als ze hun laptop snel kunnen aansluiten op bijvoorbeeld een extern toetsenbord, monitor, muis en printer. Op zoek naar stekkers en stopcontacten is niemands favoriete bezigheid. En daar komt nog eens bij dat veel laptops tegenwoordig niet eens zoveel connectiemogelijkheden bieden!

De oplossing is een dockingstation: een kastje met diverse poorten waarop al deze apparatuur van tevoren al is aangesloten. In principe hoeven gebruikers alleen hun laptop met een kabel aan te sluiten op dit station, waarna ze direct aan de slag kunnen.
Er zijn diverse docking stations beschikbaar in verschillende prijscategoriën. Kijk eerst naar wat je er op aan wilt sluiten. Een set van 4K monitoren heeft wellicht een ander docking station nodig, dan een simpelere opzet.

Dell komt tegenwoordig ook met beeldschermen met ingebouwde USB-C docking. Nog minder apparatuur op je bureau, wie wil dat nou niet.

3. Stroomuitval en nu?

Behalve dat medewerkers niet verder kunnen met hun werk, kan er ook dataverlies optreden. Niet opgeslagen werk kan dan verloren gaan. Stroomstoringen zijn daarnaast niet bevorderlijk voor de levensduur van hardware.

Met een UPS (Uninterruptible Power Supply) van APC of Eaton kun je deze ellende voorkomen. APC biedt betaalbare en betrouwbare bescherming tegen veelvoorkomende problemen met de netspanning. Ook wanneer de stroom volledig wegvalt. Daardoor hebben medewerkers de tijd hun werk te bewaren en het apparaat veilig af te sluiten.

4. Voorkom geluidsoverlast

Geluidsoverlast is één van de meest voorkomende ergernissen op de moderne werkplek. Zowel thuis als op kantoor kunnen mensen elkaar lang niet altijd goed verstaan. Bovendien zorgen storend omgevingsgeluiden voor een minder productieve werkomgeving.
Een mogelijke oplossing is investeren in goede audiovoorzieningen die zowel omgevingsgeluid dempen als de verstaanbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld een kwalitatieve headset van Jabra blokkeert storend geluid en vergroot de verstaanbaarheid door hoogwaardige microfoontechnologie.

5. Maak werken zo ergonomisch en comfortabel mogelijk

Laptops zijn ideaal voor onderweg, maar minder geschikt om urenlang aan te werken. Een ineengedoken houding en verkrampte polsen en handen, zorgen voor lichamelijke klachten waar niemand op zit te wachten. Als er geen werkplek met docking station voorhanden is, dan is een laptopstandaard ook een optie.
Microsoft biedt ook de nodige accessoires, zoals het Natural Ergonomic Keyboard 4000, een ergonomisch toetsenbord dat een natuurlijke houding van de polsen en handen bevordert.

6. Bescherm jezelf en je collega’s

We hebben het nu wel genoeg gehoord, nieuws over Covid-19. Waarschijnlijk werk jij of werkt je collega al langere tijd thuis. Het neemt niet weg dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we allemaal weer op kantoor kunnen zitten.

AKSI Automatisering heeft de werkplekken daarom voorzien van transparante tussenschermen. Medewerkers die tegen over elkaar zitten kunnen elkaar zo minder snel besmetten. Er zijn schermen beschikbaar die aan de monitor-arm bevestigd kunnen worden en ook schermen die in het midden tussen de bureaus geplaatst kunnen worden. Vraag gerust naar extra informatie.

En die leuke plantenbakken? Op deze manier hebben we extra ruimte tussen de bureaus gecreeërd. Deze zijn door Sprinklr op locatie geplaatst.

WebPlek voor RDS vernieuwd

Nu AKSI Automatisering de WebPlek365 dienst heeft gelanceerd, wordt er ook gevraagd naar hoe dat zit met onze originele online-werkplek-dienst WebPlek. WebPlek365 is een alternatieve online werkomgeving die ideaal is voor klanten die veel met SaaS-oplossingen (software-as-a-service) werken. De originele WebPlek dienst gebaseerd op een RDS omgeving blijft gewoon bestaan en is onlangs van een grote update voorzien – WebPlekv3. Deze omgeving blinkt uit in veiligheid, stabiliteit en is met name geschikt voor bedrijven die met nog veel lokaal geïnstalleerde Windows applicaties werken (dus geen SaaS).

Webplek v3 is een doorontwikkeling van de huidige Webplek dienstverlening. Tijdens de ontwikkeling hebben we het remote werken en de beveiliging van klantdata op de eerste plek gezet. Zo hebben we een nieuwe, veilige, schaalbare en stabiele dienst weten neer te zetten. Namelijk een private cloud oplossing, waar de remote desktop server, met al haar voordelen, nog steeds centraal staat.

Onze vernieuwde WebPlek-dienst zorgt ervoor dat medewerkers vanaf elk type device toegang kunnen krijgen tot bedrijfsapplicaties en hun data. Ook kunnen er koppelingen met Office 365 en AzureAD gelegd worden om het krachtige Office 365 platform te integreren in de remote desktop omgeving. Daarnaast staat alles aanwijsbaar in één van de 3 AKSI datacenters en wordt volledig beheerd en bewaakt door AKSI Automatisering.

Een paar voorbeelden waarom WebPlekv3 bij jou zou kunnen passen:

 • Jouw organisatie wil graag weten waar hun data staat, tastbaar in Nederland, vallend onder Nederlandse wetgeving.
 • Jullie werk leunt op applicaties, die op een server draaien en niet in de cloud.
 • Veel medewerkers in je organisatie hebben genoeg aan een thin client en toegang tot de server.
 • Je hebt medewerkers die veelal op kantoor zitten, maar je hebt ook flexibele medewerkers die onderweg het één en ander willen kunnen inzien.
 • Er is behoefte aan Nederlandse support van een skilled servicedesk, die je meteen kunt bellen of e-mailen.

AKSI Automatisering heeft een uitgebreide service catalogus en soms is het daarom lastig te bepalen wat bij jouw organisatie past. Wij kunnen je beter helpen als wij weten wat jouw organisatie nodig heeft. Vraag daarom een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Gebruikt jouw organisatie op dit moment een oudere versie van WebPlek? Overleg met je accountmanager over de mogelijkheden.

AKSI Backup Microsoft Cloud

Je maakt gebruik van Office 365 of Exchange Online? Dan is het een prettig idee om een backup van je data te hebben op een beveiligde omgeving op een aanwijsbare plek. AKSI Backup Microsoft Cloud slaat jouw bestanden met behulp van Veeam 365 technologie op hier in Groningen.

Veeam is een vooraanstaande partij als het om backup oplossingen gaat. AKSI Automatisering is een gecertificeerde Veeam partner.

Onze AKSI Backup Microsoft cloud oplossing backupt alle gegevens die in de Microsoft Office 365 cloud worden opgeslagen. Dit omvat de documenten in SharePoint, OneDrive en Teams, maar ook de mail die in Exchange Online is opgeslagen.

Alle data wordt opgeslagen in onze High Availability private cloud omgeving, welke wordt gehost over 3 Datacenter sites in Noord Nederland. Dit houdt in dat bij uitval van een compleet datacenter, de dienst nog steeds operationeel blijft.

Standaard wordt deze dienst geleverd met 30 dagen retentietijd. Naar wens kan deze retentietijd worden verlengd.

Waarom kies je voor deze oplossing?

Data is van kritiek belang voor de continuïteit van jullie organisatie. Jij wilt graag jouw data op een aanwijsbare plek in Nederland beschikbaar hebben, waar jouw data ook onder Nederlandse wetgeving valt.

Doordat de oplossing volledig in beheer is bij AKSI, kunnen wij snel en adequaat handelen als er iets moet gebeuren.

6 Concrete redenen waarom je voor deze oplossing kiest;

 • (Per ongeluk) Wissen van data – ookal heb je alles geografisch redundant uitgevoerd, als een eindgebruiker per ongeluk belangrijke data wist, dan wordt die wijziging ook in het hele netwerk gerepliceerd. Office 365 biedt slechts beperkte beveiliging tegen dataverlies.
 • Onduidelijk retentiebeleid – De beleidsregels van Office 365 worden voortdurend bijgesteld, waaronder ook het retentiebeleid, wat moeilijk bij te houden is, laat staan te beheren. Het huidige beleid voorkomt situationeel dataverlies, maar is niet bedoeld als alles omvattende back-upoplossing.
 • Interne beveiliging – In Microsoft is het onmogelijk een gewone gebruiker te onderscheiden van een ex-medewerker die vóór vertrek probeert om kritieke bedrijfsgegevens te verwijderen. Bovendien zorgen sommige gebruikers onbewust voor ernstige risico’s door middel van bijvoorbeeld geinfecteerde usb-sticks of het downloaden van virussen.
 • Externe beveiliging – Malware en virussen, zoals ransomware, hebben het afgelopen jaar over de hele wereld ernstige schade aan organisaties toegebracht. Niet alleen staat de reputatie van een bedrijf op het spel, maar ook de privacy van interne en klantgegevens.
 • Compliance eisen – Data is van kritiek belang voor de continuïteit van jullie organisatie. Jij wilt graag jouw data op een aanwijsbare plek in Nederland beschikbaar hebben, waar jouw data ook onder Nederlandse wetgeving valt.
 • Hybride e-mailimplementaties – De juiste back-uplossing voor Office 365 moet geschikt zijn voor hybride e-mailimplementaties en moet Exchange-data, ongeacht de bronlocatie ervan, precies hetzelfde afhandelen. Bijzonder relevant voor organisaties die nog niet helemaal in Exchange Online werken.

Bel ons als je vragen hebt over deze dienstverlening via 050 – 5490064. Onze salesafdeling staat je graag te woord.

Flexibel werken met WebPlek365

Nederland ver-SaaS-t. Applicaties zijn veelal beschikbaar via de Cloud en dagelijks komt er nieuwe software bij. In veel organisaties worden verschillende applicaties gebruikt. De één is te bereiken via een website, de ander is geïnstalleerd op de server. Voor alle programma’s gebruik je weer een ander wachtwoord. Er is behoefte aan een overzicht van beschikbare applicaties op basis van rollen en functieprofielen in de organisatie.

Daarom hebben we WebPlek365 ontwikkeld. Dat is een online portaal, waar alle applicaties en documenten, die jouw organisatie gebruikt, samenkomen. Denk hierbij aan je e-mail, agenda, Office-applicaties, intranet, werkinstructies, procedures, branchespecifieke applicaties en nieuws feeds. En dat makkelijk via één klik bereikbaar via je browser, of je nu op je telefoon, laptop of tablet werkt.

Op de website www.webplek365.nl hebben we uitgebreide informatie staan over dit concept. Je kunt ook een demonstratie aanvragen bij één van onze accountmanagers. Het is belangrijk om te bepalen of WebPlek365 bij jouw organisatie aansluit of dat een rds-gebaseerde oplossing zoals WebPlekv3 beter past.

Support

Windows

Met dit programma kunnen wij uw Windows computer op afstand bedienen.

Mac

Met dit programma kunnen wij uw Apple computer op afstand bedienen.

U kunt ons ook bellen of e-mailen. Bel 050 – 549 00 64 of e-mail naar support@aksi.nl.